Misijný program na ZŠ v Drietome - 12.12.2005


Naši slovenskí misionári - redemptoristi, pri svojej púti po misiách, tentokrát navštívili mesto Drietomu, neďaleko Trenčína. Keďže aj táto obec nie je bez základných škôl, opäť nás pozvali, aby sme deťom vhodným spôsobom ohlásili radostnú zvesť.

Ponúkame niekoľko záberov priamo v "akcii":

- Misijný program pre mládež v Drietome - 17.12.2005
Misijný program na ZŠ v Drietome - 12.12.2005
12.12.2005
Misijný program na ZŠ v Drietome - 12.12.2005
12.12.2005
Misijný program na ZŠ v Drietome - 12.12.2005
12.12.2005
Misijný program na ZŠ v Drietome - 12.12.2005
12.12.2005
Misijný program na ZŠ v Drietome - 12.12.2005
12.12.2005
Misijný program na ZŠ v Drietome - 12.12.2005
12.12.2005
Misijný program na ZŠ v Drietome - 12.12.2005
12.12.2005
Misijný program na ZŠ v Drietome - 12.12.2005
12.12.2005
Misijný program na ZŠ v Drietome - 12.12.2005
12.12.2005
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.