Duchovná obnova pre dievčatá v Piešťanoch 15. - 19.8.2005


téma duchovnej obnovy - Eucharistia
Tak a po roku sme sa opäť s niektorými stretli v Piešťanoch na duchovnej obnove. Keďže bol tento rok vyhlásený sv. otcom za rok Eucharistie, chceli sme tento čas venovať hlavne stretnutiu sa s Ježišom pri každodennej eucharistickej oslave a spoločnej adorácii. Taktiež téma prednášok bola zameraná na to, aby sme viac dokázali "pochopiť" a hlbšie prežiť Eucharistiu. Bolo duchovne, ale i veľmi veselo...  :)Úvodná "zoznamka"
Úvodná "zoznamka"
S toľkými ženami musí byť fajn...
S toľkými ženami musí byť fajn...
Požehnaný medzi sv. ženami
Požehnaný medzi sv. ženami
Svätý, Svätý, Svätý...
Svätý, Svätý, Svätý...
Tanec pre Kráľa
Tanec pre Kráľa
Nesenie darov...
Nesenie darov...
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.