4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005


Zažili sme opäť hlbokú prítomnosť Boha, ktorú nám sprostredkoval náš priateľ p. Peter Hocken.

prednáška...


Modlitba chvál a modlitba príhovoru...

4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
4. stretnutie s p. Petrom Hockenom - 21. máj 2005
21.05.2005
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.