Formačné stretnutie spoločenstva - 10.12.2005


Naše spoločenstvo sa nepravidelne stretáva na formácii pre spoločenstvo, o ktorú sa stará náš redemptorista p. Rasťo. Tentokrát sme na stretnutí mohli privítať aj lídra nášho "materského" spoločenstva "Rieky života" - Bohuša Živčáka. Bolo to (ako vždy) veľmi fajné (ako hovoria východniari) :-) stretnutie.

Zopár fotiek z akcie. (Naozaj len zopár, lebo všetci boli po prednáške niečím zaujatí...) 
Po stretnutí sa jedlo, pilo, hodovalo...  :-)
Náš speaker Rasťo
Náš speaker Rasťo
A toto je Bohuš z "Rieky života"
A toto je Bohuš z "Rieky života"
v sústredenom počúvaní...
v sústredenom počúvaní...
slová, ktoré nejdú mimo...
slová, ktoré nejdú mimo...
naša Miriamka sa najradšej hrá...
naša Miriamka sa najradšej hrá...
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.