Chválové stretnutie - utorok - 8.11.2005


Čo je "utorok"...
Utorková modlitba chvál je miesto, kde prichádzame so všetkým, čo je v našich srdciach. Kde môžeme plakať, tešiť sa, smiať sa i tancovať, kde môžeme byť ticho, počúvať Boha, hovoriť mu, kým je pre nás, vzdať mu slávu, ktorá mu patrí, nechať sa ním premieňať...
Dávame mu to, čo nám On sám dal: naše hlasy, pohyb, hudbu, našu tvorivosť... aby bol týmto všetkým oslávený Tvorca všetkého.
Sú medzi nami slobodní i zasvätení, otcovia a matky rodín, deti i kňazi...A vítaní sú všetci od najmladších až po najstaršieho.                                                                     (Majka)


Chválové stretnutie - utorok - 8.11.2005
08.11.2005
Chválové stretnutie - utorok - 8.11.2005
08.11.2005
Chválové stretnutie - utorok - 8.11.2005
08.11.2005
Chválové stretnutie - utorok - 8.11.2005
08.11.2005
Chválové stretnutie - utorok - 8.11.2005
08.11.2005
Chválové stretnutie - utorok - 8.11.2005
08.11.2005
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.