Chvály v Istropolise 9.11.


Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina pozýva rôznych hostí na spoločné modlitby chvál v Bratislavskom Istropolise. V túto stredu slúžilo naše spoločenstvo chválami a p. Rasťo inšpirujúcim príhovorom o prorokovi Jonášovi. Ďakujeme za spoločný čas.

Chvály v Istropolise 9.11.
09.11.2016
Chvály v Istropolise 9.11.
09.11.2016
Chvály v Istropolise 9.11.
09.11.2016
Chvály v Istropolise 9.11.
09.11.2016
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.