Rodinkovo 15. - 20. júl

Toto leto sme trávili duchovnú obnovu znova v Rodinkove, spoločne Rieka Života a Calvary. Detí nám pribúda a tak by sa mohlo zdať že ide o detský tábor..
Bol to čas spoločných modlitieb chvál, spoločných diskusíí na svetové témy aj čas osobného delenia sa vlastným životom a modlitbou jeden za druhého. Vďaka Ti Bože!voľné popoludnia s diskusiou
voľné popoludnia s diskusiou
voľné popoludnia s diskusiou
voľné popoludnia s diskusiou
Rodinkovo 15. - 20. júl
15.07.2016
Rodinkovo 15. - 20. júl
15.07.2016
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
výlet na Vršatec
prechádzka na Javorinu
prechádzka na Javorinu
prechádzka na Javorinu
prechádzka na Javorinu
tanečné kreácie
tanečné kreácie
tanečné kreácie
tanečné kreácie
chvály vedie Mocný Oceán
chvály vedie Mocný Oceán
Rodinkovo 15. - 20. júl
15.07.2016
Rodinkovo 15. - 20. júl
15.07.2016
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.