Misie Poprad 25.9. - 2.10.


Otec Michal spolu s takmer všetkými kňazmi Redemptoristami a spolu s nimi laici z Rieky Života, Mocného Oceánu a Calvary v službe ohlasovania a v zápale pre Božie kráľovstvo..
Ďakujeme Poprad za tento požehnaný čas!

Budem ako strom
Budem ako strom
Základná škola Komenského
Základná škola Komenského
Základná škola Komenského
Základná škola Komenského
Detská sv. omša
Detská sv. omša
Detská sv. omša
Detská sv. omša
Ukazovačky po sv. omši
Ukazovačky po sv. omši
Ukazovačky po sv. omši
Ukazovačky po sv. omši
Ukazovačky po sv. omši
Ukazovačky po sv. omši
Rozcvička pred programom
Rozcvička pred programom
Rozcvička pred programom
Rozcvička pred programom
Paľo robí úvod
Paľo robí úvod
Požičané okuliare
Požičané okuliare
Svedectvo
Svedectvo
Spoločný obed
Spoločný obed
Vedúci programu pre mladých
Vedúci programu pre mladých
Agapé po programe
Agapé po programe
Agapé po programe
Agapé po programe
Výlet do Javorovej doliny
Výlet do Javorovej doliny
Výlet do Javorovej doliny
Výlet do Javorovej doliny
Výlet do Javorovej doliny
Výlet do Javorovej doliny
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.