9taci sv. Uršula obnova

Prvá duchovná obnova vrámci prípravy na sviatosť birmovania s deviatakmi zo ZŠ sv. Uršule.
celá sobota bola v znamení prednášok, o Božej Láske k nám, o tom ako s Bohom komunikovať-o modlitbe, o hriechu, ktorý nás od Boha vzďaľuje a o tom ako nás Boh zachránil skrze spásu cez Ježiša Krista.
Večer sme s otcom Jozefom Slezakom mali chvály pred vystavenou sviatosťou. Každý, kto chcel, mohol na znak svojho rozhodnutia vykročiť za Ježišom, pribiť kliniec do dreva.
ranné prekvapenie=ranná prechádzka
ranné prekvapenie=ranná prechádzka
pri ktorej sme si mohli preluftovať plúca a natiahnuť končatiny
pri ktorej sme si mohli preluftovať plúca a natiahnuť končatiny
raňajky a večere sme jedli z toho čo sme doniesli
raňajky a večere sme jedli z toho čo sme doniesli
pozerali sme evanjelizačné video z cyklu NOOMA
pozerali sme evanjelizačné video z cyklu NOOMA
Dano s Maťom hrali scénku
Dano s Maťom hrali scénku
o tom ako nás hriech zväzuje
o tom ako nás hriech zväzuje
a následkom hriechu je peklo
a následkom hriechu je peklo
Maťove dlhé vlasy sa neubránili dievčenským rukám
Maťove dlhé vlasy sa neubránili dievčenským rukám
po celom dni prednášok
po celom dni prednášok
sme sa večer uvolnili
sme sa večer uvolnili
a precvičili slovnú zásobu,
a precvičili slovnú zásobu,
fantáziu,
fantáziu,
a iné veselé danosti
a iné veselé danosti
spolu s našimi pohybovo-vyjadrovacími schopnosťami
spolu s našimi pohybovo-vyjadrovacími schopnosťami
9taci sv. Uršula obnova
29.11.2009
v nedeľu po sv. omši sme zhodnotili dojmy z obnovy.
v nedeľu po sv. omši sme zhodnotili dojmy z obnovy.
9taci sv. Uršula obnova
29.11.2009
9taci sv. Uršula obnova
29.11.2009
9taci sv. Uršula obnova
29.11.2009
9taci sv. Uršula obnova
29.11.2009
9taci sv. Uršula obnova
29.11.2009
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.