Spoločenstvo  Rieka Života

  Sesterské spoločenstvo pri redemptoristoch v Podolínci...

  Európska sieť spoločenstiev - ENC

  Sieť spoločenstiev, v ktorej sme pozorovatelia od roku 2008.
  Dom Júdov

  Spoločenstvo v Sabinove...  Sestry Redemptoristky v Kežmarku.


  ©2013. ALL RIGHTS RESERVED.