Tanec a ja

  • Tanec a zvelebenie

    Tanec k hudbe jednoducho patrí, tancom sa dá vyjadriť hudba aj pocity, ktoré vyvoláva. Je veľa dôvodov, prečo tancovať. Biblia je plná citátov o tanci na oslavu Boha, tanci radosti, bojovnom tanci, tanci lásky. Pre mňa najsilnejším argumentom vždy bolo to, že Boh stvoril tanec ako dobrý, ale pretože vo svete sa tanec najviac používa na zlé veci, treba ho začať používať na dobro na oslavu Boha. Myslím si, že pohyb napomáha jednote osoby, ktorá sa modlí, aktivuje myseľ, srdce, telo. Ak ma oslovia slová alebo niečo z hudby, melódia, rytmus, začnem niečo Bohu hovoriť, vezmem zástavu a zapojím do toho aj telo. Častejšie je to opačne: postavím sa, zdvihnem ruky a vtedy mi napadnú slová, ktoré chcem Bohu povedať.

    Po jednej prvej nedeli som rozmýšľala, načo je pri modlitbe pohyb, prečo to ešte komplikovať, načo vyrušovať ľudí od modlitby tým, že sa musia uhýnať pred zástavami. Či sú potrebné na modlitbe všetky tie emócie, oduševnenie, ktoré tanec odkrýva. Hudbu a texty piesní možno počuť, cez videoprojektor môžeme niečo vidieť. Tanec v konkrétnom priestore znamená autentický pohyb, možno vyjadrenie piesne, alebo vyjadrenie našej duše. Niekedy sa pri modlitbe dívam hore a rozmýšľam, ako tancuje Panna Mária, anjeli, ostatné nebeské bytosti na oslavu nášho Boha.

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.