Misie

  • Xiu
    Ukazovačka, ktorú s úspechom používame na misijných programoch (Gercenova,G.M.Alexie)Misie milosrdenstva v Dme sv. Martina v Bratislave, mj 2016
Viac aj na strnke Redemptoristov
Zostrih z tda

Pondelok - Cesta Milosrdenstva

Utorok - Cesta Milosrdenstva

Streda - Cesta Milosrdenstva

tvrtok - Adorcia a pozvanie ud z mesta

Piatok - chvly

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.