Modlitba

Pomoz mi povedat ano

Pomôž mi povedať áno

Pane, bojím sa povedať áno.
Kam ma to zavedieš?
Bojím sa vytiahnuť pridlhé steblo slamy,
bojím sa dať svoj podpis na čistý papier,
bojím sa toho áno, ktoré iné áno
za sebou pritiahne.

A predsa nemám pokoja,
Pane, Ty ma prenasleduješ
a obklúčil si ma zo všetkých strán.
Vyhľadávam hluk, lebo sa bojím,
že začujem Tvoj hlas,
ale Ty sa ku mne v tichom okamihu
ukradomky priblížiš.

Utiekol som príliš ďaleko z cesty,
lebo som Ťa pozoroval,
ale na konci bočného chodníku čakal si
práve na mňa až prídem.
Kam sa má ukryť? Všade Ťa stretávam.
Je nemožné ujsť pred Tebou.

Ale bojím sa povedať svoje áno, Pane,
bojím sa podať Ti ruku, že ju vo svojej podržíš.
Bojím sa Tvojich požiadaviek, lebo Ty
si žiarlivý Boh.

Skutočne skľúčený, ale skrývam sa.
Som zajatý, ale vzpieram sa a bojujem,
hoci viem, že budem porazený.
Lebo Ty si mocnejší, Pane, Ty vládneš
svetom a berieš mi ho.

Keď vystriem ruku, aby som sa zmocnil
ľudí a vecí, obrátia sa navnivoč
pred Tvojimi očami.

Pane, je to smutné, lebo si nič pre seba
nemôžem ponechať.
Kvet, ktorý odtrhnem, zvädne
v mojich prstoch.
Valčík, ktorý tancujem, mi berie dych
a znepokojuje ma.
Všetko sa mi zdá prázdne a pusté,
lebo si utvoril okolo mňa púšť.

Ale ja som hladný, som smädný
a celý svet ma nemôže nasýtiť.

Pane, ja som Ťa predtým miloval,
čože som Ti urobil?
Pre Teba som pracoval, Tebe som sa obetoval.
Ó, veľký a hrozný Bože, čo ešte chceš?

Dieťa moje, chcem viac pre teba
a pre svet.
To, čo si vykonal predtým, bolo tvoje vlastné
dielo, ale ja som pri tom nebol.
Ty si ma síce pozval, aby som ho schválil,
aby som ho podporoval,
ba chcel si, aby som sa na tvojom diele
zúčastnil.

Ale vidíš, dieťa si zamenilo úlohy.
Ja som ťa síce očami sledoval, a tvoju
dobrú vôľu videl,
ale teraz chcem pre teba niečo viac.
Nie svoju vlastnú prácu máš konať,
ale vôľu svojho nebeského Otca.

Povedz áno, dieťa moje!
Potrebujem tvoje áno, aby som mohol
na svet zostúpiť, lebo ja musím byť
pri tvojej práci,
musím byť v tvojej rodine,
musím byť v tvojom prostredí a nie ty.

Lebo moje slovo platí a nie tvoje,
daj mi všetko, odovzdaj mi všetko.

Môj život sa mení a nie tvoj.
Potrebujem tvoje áno, aby som mohol zachrániť svet.

Pane, bojím sa Tvojich požiadaviek,
ale ktože Ti môže odporovať.
Nech príde Tvoje kráľovstvo a nie moje.
Nech sa Tvoja vôľa stane a nie moja,
pomôž mi povedať svoje áno!
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.