Objav krista

  • Objav Krista je sedem týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom!
    Viac na www.objavkrista.sk...    Zoznam s videami je zatiaľ prázdny!

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.