Modlitba Chvál


  • Poznáme rôzne formy modlitieb, príležitostí tráviť čas s naším Bohom. Niekedy prosíme o veci, ktoré nám ležia na srdci, inokedy ďakujeme za veci, ktoré sme dostali alebo sa nám stali. Je aj čas zamerať sa na Božie srdce, a v intimite mu vravieť, aký je..

    Modlitba chvál v Dóme sv. Martina počas misií milosrdenstva

    Chváliť Ho, zvelebovať, už len za to, že Je. A vtedy, v tej krehkej chvíli prichádza.. On, ktorý Je, ktorý Bol a ktorý Príde. A naše srdcia sú uchvátené! Sám Boží Duch prichádza a nesie nás k Bohu, hoci sme stále na zemi, môžeme zažiť kúsok z neba, kde anjeli so svätými chvália Svojho Stvoriteľa a pripojiť k nim aj náš hlas.

    Spoločne sa modlíme každý utorok počas školského roka o 19:00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda na Puškinovej ul. 2 v Bratislave

    Občasne pozývame zvlášť deti na spoločnú modlitbu.

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.