Calvary a Misie

 • Počiatky spoločenstiev siahajú do r. 1997, keď Redemptoristi robili ľudové misie na Kalvárii u Dominikánov. Nadšenie z misií mladí chceli aj naďalej oživovať a preto sa po misiách začali spontánne stretávať na spoločnom zdieľaní a modlitbe chvály. Najprv to bolo len pár ľudí, skupinka študentov z východu a Bratislavy. Postupne skupina rástla. Dnes má 35 členov.

  Spoločenstvo pôsobí pri Redemptoristoch na Puškinovej 1, kde má aj svoju kanceláriu. Redemptoristi sú aktívnou misijnou rehoľou, spoločenstvo Calvary zdieľa misijné zameranie, ktoré je charakteristické pre Redemptoristov. Redemptoristi považujú partnerstvo s laikmi na misiách za podstatné. Všetky charizmy a talenty sú potrebné.

  Spoločenstvo Calvary sa snaží upevňovať svoj misijný charakter a povolanie. Toto povolanie vyjadruje rozličným spôsobom. Modlitbou chvály / každý utorok, pomocou na ľudových misiách a rôznymi formami evanjelizácie. Počas ľudových misií pomáhame hlavne pri práci s mladými a deťmi, programami na školách a v kostole.

  Evanjelizacia

  Okrem ľudových misii sa zúčastňujeme aj duchovných obnov s mladými. Podarilo sa nám rozbehnúť na Slovensku evanjelizačný kurz Objav Krista a učenícky kurz Nasleduj Krista. Pripravujeme tretí kurz, Odovzdaj Krista.

  MISIE:

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.