Ženy

O tajomstve zeny-Jan Pavol II


Pápež Ján Pavol II.
O TAJOMSTVE ŽENY

KATH-NET / -zg-TK KBS

„Ženy by si mali byť vedomé svojho základného povolania, a tým je rozdávať lásku,“ zdôraznil pápež Ján Pavol II. predstaviteľkám talianskej ženskej organizácie Centro Italiano Femminile v Ríme, ktoré prijal na audiencii v polovici januára.
„Dôstojnosť ženy je úzko spojená s láskou, ktorú prijíma práve vo svojej ženskosti, a rovnako s láskou, ktorú dáva zo svojej strany,“ citoval pápež Ján Pavol II. z apoštolského listu Mulieris dignitatem, a zdôraznil: „Je dôležité, aby si žena bola vedomá svojho základného povolania: iba vtedy bude samou sebou, keď bude rozdávať lásku svojím jedinečným géniom, ktorý sa prejavuje v citlivosti voči človeku. Morálna a duševná sila ženy vychádza z vedomia, že Boh jej zveril človeka mimoriadnym spôsobom. To je primárne poslanie každej ženy aj v treťom tisícročí.“
Potom Svätý Otec povzbudil všetky ženy, aby toto poslanie žili naplno a nedali sa odradiť ťažkosťami a prekážkami: „Naopak – neustále dôverujte Božej pomoci a žite to s radosťou tak, že budete stelesňovať vám vlastného ženského génia.“

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.