Spoločenstvo

Papez Franisek Duch Svaty dava spolocenstvu sulad

Pápež v homílii: Duch Svätý dáva spoločenstvu súlad a trpezlivosť v ťažkostiach

Vatikán 14. apríla - Komunita znovuzrodená v Duchu Svätom sa usiluje o porozumenie a je trpezlivá v utrpení. Na túto myšlienku sa zameral pápež František v rannej svätej omši, pravidelne slávenej v kaplnke Domu sv. Marty. Varoval kresťanov pred hromadením bohatstva, ktoré má byť dané do služby ľuďom v núdzi, ako to robilo prvokresťanské spoločenstvo, vedené apoštolmi. Svätý Otec František sa vo svojej kázni pozastavil pri stati zo Skutkov apoštolov (Sk 4,32-37), ktorá opisuje život prvého spoločenstva kresťanov a sústredil sa na otázku, aké ovocie dáva Duch Svätý komunite. Poukázal na dve znamenia znovuzrodenia v spoločenstve. Prvým je porozumenie, súlad.
„Jediný, kto nám môže dať harmóniu je Duch Svätý, pretože aj on je harmóniou medzi Otcom a Synom, je darom, ktorý utvára harmóniu. Druhým znakom je spoločné dobro, to znamená: ‚Nikto z nich nebol v núdzi, nikto nepovažoval svoj majetok za niečo, čo patrí jemu‘, bol v službách spoločenstvu. Áno, niektorí boli bohatí, ale aby slúžili. Toto sú dva znaky komunity, ktorá žije v Duchu.“
Pokračujúc ďalej v úvahe nad textom Svätý Otec poznamenal, že táto stať je zaujímavá, pretože hneď nato začínajú problémy uprostred spoločenstva, napríklad s Ananiášom a Zafirou, ktorí sa pokúšali komunitu podvádzať:

„Títo sú ‚patrónmi' tých dobrodincov, ktorí sa k Cirkvi priblížia, prídu jej pomôcť, a následne Cirkev využijú na svoje vlastné podniky. Ďalej sú tu perzekúcie, ktoré boli ohlásené Ježišom v poslednom Matúšovom blahoslavenstve: ‚Blahoslavení ste, keď vás ľudia potupujú a prenasledujú kvôli mne ... Radujte sa.‘ A takto čítame o mnohom prenasledovaní tejto komunity. Ježiš to predpovedá. Predpovedá veľa pekných vecí, pokoj, hojnosť: ‚Budete mať stokrát viac, s prenasledovaním'.“
V prvej komunite znovuzrodenej v Duchu Svätom je chudoba, spoločné dobro, ale aj problémy vo vnútri i vonku, pokračoval Svätý Otec. Problémy vo vnútri, ako s tými dvoma podnikateľmi, a zvonku prenasledovanie. Peter však hovorí spoločenstvu, aby sa nedivili týmto perzekúciám, pretože „zlato sa ohňom čistí“. A komunita znovuzrodená skrze Ducha Svätého sa skutočne očisťuje „uprostred ťažkostí, prenasledovania“. Toto je teda tretí znak znovuzrodenej komunity: „trpezlivosť v znášaní problémov, znášaní útrap, znášaní ohovárania, klebiet, znášaní chorôb, znášaní bolesti“ zo straty blízkeho človeka.
Na kresťanskom spoločenstve „sa vidí, že je znovuzrodené v Duchu Svätom, keď je spoločenstvom, ktoré sa usiluje o harmóniu“, keď nie je vnútorne rozdelené, keď sa snaží o chudobu, „nie o hromadenie bohatstva pre seba, pretože bohatstvo je pre službu“, pokračoval pápež. A keď sa „hneď nenazlostí, keď sa ocitne v ťažkostiach a pocíti urážky“, ale je trpezlivé ako Ježiš:
„V tomto druhom týždni Veľkej noci nám pri slávení veľkonočných tajomstiev osoží premýšľať o našich spoločenstvách, či už diecéznych, farských, rodinných alebo mnohých ďalších, a vyprosovať si milosť harmónie, ktorá je viac ako jednota, - harmonickú jednotu, harmóniu, ktorá je darom Ducha Svätého. Prosiť o milosť chudoby, nie biedy, chudoby. Čo to znamená? Že keď mám to, čo mám, musím s tým nakladať dobre, pre spoločné dobro a s veľkodušnosťou. A prosiť si o milosť trpezlivosti.“
Svätý Otec ukončil homíliu modlitbou: „Nech nám všetkým Pán dá pochopiť, že nielen každý jeden z nás v krste dostal túto milosť znovuzrodenia v Duchu, ale aj naše spoločenstvá.“
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.