Cesty - 19.4.2008

Relácia na Slovenskom Rozhlase s názvom jeden deň v reholi Redemptoristov, kde druhá časť je o našom spoločenstve Calvary.

Súbory: v prvom je všetko spolu a potom je to rozdelené po častiach..


    ©2013. ALL RIGHTS RESERVED.