Modlitba

Najľahšia modlitba

Pozerať späť, aby sme išli vpred

James Martin, SJ

Mnohí katolíci si myslia, že sa nemodlia dobre. Alebo že sa modlia akosi nesprávne. Alebo že všetci ostatní ľahšie prežívajú čas modlitby.

Mysliac na tieto konštatovania mi dovoľte uviesť vás do druhu modlitby, ktorá je prístupná každému. Či už ste boli na tuctoch duchovných obnov alebo práve začínate zaraďovať modlitbu do svojho dňa, „spytovanie svedomia“ môže byť výbornou – a ľahkou – podporou pre váš duchovný život.

Hoci katolíci používali túto modlitbu už stáročia, časom sa spojila so svätým Ignácom z Loyoly, zakladateľom jezuitskej rehole v šestnástom storočí, ktorý ju spopularizoval. Svätý Ignác zvykol na konci svätej omše povedať, že spytovanie svedomia je jedinou modlitbou, ktorú by jezuita nemal vo svojom dni nikdy vynechať. Aj mnohí iní kresťania ju pokladali za neoceniteľnú pre ich život s Pánom.

Päť jednoduchých krokov

Táto modlitba je v podstate preskúmaním dňa. Môže sa vykonať buď raz denne (obyčajne pred spaním), alebo dvakrát (obyčajne napoludnie a večer). Tradične sa rozdeľuje do piatich jednoduchých krokov:

1 Prvý: Ako pri každej modlitbe, proste Boha o milosť, aby vám pomohol modliť sa.

2 Druhý: Spomeňte si, za čo z uplynulého dňa ste vďační. Môže ísť o veľké veci – uzdravujúci rozhovor s priateľom, dôverná chvíľa s manželom/manželkou, nový vzrušujúci projekt v práci. Alebo to môžu byť také malé veci ako pohladenie slnka na vašej tvári, osviežujúci vánok, zábavný moment v kancelárii. Pripomeňte si ich a ako hovorí svätý Ignác, „vychutnajte“ ich. Potom vyjadrite Bohu svoju vďačnosť.

3 Tretí: Vybavte si udalosti dňa, akoby váš deň bol filmom odvíjajúcim sa vo vašej hlave. Pýtajte sa sami seba: Kde som zakúšal Božiu prítomnosť a prijal som Božie pozvanie? A kde som sa odvrátil od Boha?

4 Štvrtý: Proste o odpustenie. Tretí krok pravdepodobne odhalí niektoré hriechy, ktorých ste sa dopustili (pokiaľ nie ste dokonalí!), a preto poproste Pána, aby vám ich odpustil. Možno usúdite, že potrebujete niekoho odprosiť alebo sa rozhodnete prijať sviatosť zmierenia.

5 Piaty: Proste o milosť žiť v nasledujúci deň v Božej láske. A ako hovorí svätý Ignác, spytovanie svedomia je dobré uzavrieť modlitbou Otče náš.

A je to: päť jednoduchých krokov. Spytovanie svedomia obyčajne zaberá iba pätnásť až dvadsať minút. A to ho robí modlitbou, ktorá je prijateľná pre každého.

Prínos pohľadu späť

V podstate je to modlitba, ktorá nám umožňuje vidieť, kde bol Boh počas dňa. Zvyčajne je to oveľa ľahšie než rozpoznať Boha v prítomnosti, pretože sme spravidla veľmi rozptýlení a našu pozornosť pútajú denné úlohy.

V Starom zákone hovorí Boh Mojžišovi: „Moju tvár vidieť nemôžeš.“ Ako často sa to stáva nám! Možno aj my sa cítime neschopní vidieť Boha v prebiehajúcich denných udalostiach. No neskôr ten istý Boh dovolí Mojžišovi, aby ho videl prejsť popred seba (pozri Ex 33,20-34,7).

Tento úryvok Biblie nám pripomína, ako je niekedy ľahšie vidieť Boha v retrospektíve než v konkrétnej chvíli. Spytovanie svedomia nám to umožňuje urobiť na konci dňa; povzbudzuje nás zbožne uvažovať o spôsoboch, ktorými Boh prejavuje svoju prítomnosť v našom každodennom živote. Jezuitský teológ Walter Burghardt kedysi napísal, že modlitba je „dlhý láskyplný pohľad na skutočnosť“. Dá sa povedať, že spytovanie svedomia poskytuje pohľad ako v spätnom zrkadle.

Časom môže pohľad späť odhaliť súvislosti. Napríklad, možno spozorujete, že neustále ďakujete Bohu za konkrétneho človeka. A v priebehu dní a týždňov možno začnete chápať, akým požehnaním pre vás bol. Možno si poviete: „Nikdy predtým som to plne nezistil!“ Spytovanie vás napokon môže urobiť takými bdelými, že si začnete väčšmi vážiť svojich priateľov v prítomnosti.

Možno nájdete aj „odpovede“ na modlitby, o ktorých ste si mysleli, že ostanú bez odpovede. Často sa modlíme za niečo, a keď to hneď nedostaneme, sme skľúčení. Avšak spytovanie svedomia nám dáva možnosť ľahšie vidieť dary, ktoré nám Boh dáva, ale ktoré odhaľuje dni, týždne, mesiace, ba i roky. Istý priateľ rád hovorí, že Boh je ako majster tesár vo veľmi malom mestečku. Keď potrebujete nejakú tesársku prácu, každý vám povie: „Je iba jeden muž, ku ktorému treba ísť. Odvádza najlepšiu prácu v meste, ale trvá mu to veľmi dlho!“

Keď uvidíte jasnejšie, možno budete unesení vďačnosťou za to, čo sa deje vo vašom živote. Na konci únavného alebo znechucujúceho dňa si niekedy sadnem, aby som si spytoval svedomie, a zrazu si spomeniem na povzbudivý moment – láskavú poznámku alebo dobrú správu – a doprajem si čas, aby som si vychutnal tú chvíľu a bol som vďačný. Samotné spytovanie sa stáva darom od Boha.

Takže ťažko nachádzate Boha? Skúste spytovanie svedomia. Možno nebudete schopní vidieť, kde Boh je. Ale určite budete schopní vidieť, kde Boh bol.

(SMN september 2007)

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.