Modlitba

4 body pri utoku

Z konferencie slovenských kňazov, psychológov a psychiatrov.

Je to celkom dobrý návod na modlitby za seba aj v rodine, prípadne čo môžeme odporúčať ako modlitbu človeka, ktorý je v nejakom duchovnom útlaku alebo iných ťažkostiach.

V prípade útlaku, iných problémoch je dobré si:
   1. obnoviť krstné sľuby (zrieknuť sa zlého ducha, jeho skutkov, pokušení.... táto modlitba je v JKS). Ak máte pocit, že sa chcete zrieknuť konkrétnych duchov, hriechov môžete to povedať. Každý sa môže zriekať sám za seba , prípadne za tých, nad ktorými mu je daná autorita. (to znamená, rodič za svoje deti, alebo deti za rodičov, ...manžela/ku, za príbuzných,  kňaz za farníkov)
   2. vyznať svoju vieru v Boha
   3. utiekať sa pod Máriinu ochranu. Modliť sa modlitbu pod tvoju ochranu.. (je to veľmi dôležitá vec)
   4. prosiť o pomoc archanjela Michala (modlitba: Sv. Michal Archanjel, bráň nás...)

a prípadne obetovať utrpenia, ťažkosti za jednotlivých členov rodiny.
Toľko prvá pomoc v duchovnom útlaku a inom duchovnom boji.
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.