Naše misie

povzbudenie

Iba Boh môže dať vieru,
ale ty môžeš vydať svedectvo.

Iba Boh môže dať nádej,
ale ty môžeš dať dôveru svojim bratom a sestrám.

Iba Boh môže dať lásku,
ale ty môžeš naučiť druhých milovať.

Iba Boh môže dať pokoj,
ale ty môžeš rozsievať jednotu.

Iba Boh môže dať silu,
ale ty môžeš podržať znechuteného.

Boh sám je cesta,
ale ty na ňu môžeš nasmerovať iných.

Boh sám je svetlo,
ale ty môžeš zapáliť toto svetlo v očiach druhých.

Boh sám je život,
ale ty môžeš vzbudiť u druhých túžbu žiť.

Boh sám môže urobiť to, čo sa zdá nemožné,
ale ty môžeš urobiť, čo je možné.

Boh sám si stačí,
ale počíta s tebou....
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.