Manželstvo

EVANJELIUM LÁSKY:

20 tajomstiev svätého manželstva

Dr. Tom Neal

Nedávno sa moji úžasní priatelia vzali. Keď sa vydávali na cestu manželstva a rodiny, požiadali ma o radu. S ich dovolením sa chcem s vami podeliť o svoje myšlienky, lebo majú svoju hodnotu.

Podobne ako všetky rady, aj tieto sú osobné. Ak už nič iné, aspoň sa za týchto manželov pomodlite, aby boli jasnými svedkami o evanjeliu manželskej lásky.

1.

Každý deň pamätajte na to, že manželstvo je dar od Boha. Je vám vložený do rúk ako sviatosť, do rúk, ktoré spojil Boh. Ste Krištofmi, nositeľmi Krista. Každý rozmer vášho bytia sa má stať sviatosťou, ktorá dáva milosť, živou liturgiou, úplnou obetou, svätým tajomstvom Božej a ľudskej lásky. Každé vaše gesto prežívané vo vernosti vaši sľubom zachraňuje svet. Radujte sa, že ste sa stali Emanuelom – Bohom s nami a stelesňujete ho spôsobom, ktorý je absolútne a jedinečne váš.

2.

Láska je zväzok, ktorý vás spečatí ako jedného, a je to dar, ktorý sa dáva pre mnohých.

3.

Česť je strážkyňa lásky, musíte si teda prejavovať navzájom úctu a chrániť česť jeden druhého. Učte najmä svoje deti, aby si ctili svoju matku a otca.

4.

Dnes ste prijali svoje povolanie milovať Boha tak, že milujete svojho milovaného. Vždy pamätajte, že najlepšie budete milovať Boha tak, že najprv budete milovať svoju manželku/manžela a všetky ostatné lásky budú slúžiť tejto prvej.

5.

Dnes vás obklopuje rodina a priatelia, krstní rodičia a celé spoločenstvo svätých. Pamätajte, že vaše manželstvo bude prekvitať v tejto podpornej sieti.

6.

Nech je modlitba vaším každodenným chlebom. Nech je vzájomné odpúšťanie vaším každodenným balzamom. Nech je smiech vašimi krídlami. A slzy nech sú predtuchou radosti. Spoločná práca nech je silným putom. Nádej nech je vašou kotvou. A láskavosť nech je nežným objatím.

7.

Hovorte pravdu s láskou. Majte dôvernosti, ale nikdy nie tajomstvá.

8.

Rozmnožujte malé znamenia lásky, drobné gestá, ktoré poukazujú na dary vášho manželského zväzku a krásu vašej zmysluplnej existencie.

9.

Nech vaša láska nikdy nezostarne, ale dovoľte jej dozrieť, prehlbovať sa, rozširovať sa, vznášať sa každý deň a proste Ducha, aby medzi vami roznecoval oheň lásky.

10.

Vaše manželstvo, a keď Boh jedného dňa dá, aj váš rodinný život je záhrada čností, kde váš charakter dostáva príležitosť byť veľkým a šľachetným.

11.

Každý večer si dajte požehnanie. Nikdy nechoďte spať odcudzení, s hnevom, zranením či zatrpknutosťou.

12.

Chráňte si čas, keď sa vidíte z tváre do tváre.

13.

Skôr, než sa obrátite k druhým ľuďom a budete sa im venovať, najprv sa s prosbou obráťte na Boha a jeden k druhému s láskou. Vždy sa vracajte jeden k druhému po tom, čo ste sa dávali druhým.

14.

Usilujte sa o zriadenú lásku, lebo nezriadená láska nie je láska. A nezriadenosť je semeno pre konflikt a stres. Spoločne si plánujte život i priority. Nech vám kalendár nediktuje, ale vy diktujte svojmu kalendáru. Vážte si svoje dary a budujte na nich.

15.

Spoznajte svoje slabé stránky, pomáhajte si navzájom rásť, ale nikdy ich nepoužívajte voči tomu druhému. Sme stvorení ako slabí, aby sme si mohli navzájom pomáhať. Každá vaša slabosť je príležitosť, aby vám dal Kristus skrze manželku/manžela dostatočné milosti. Naučte sa smiať na svojich slabôstkach a s manželkou/manželom sa smejte na slabostiach toho druhého, ale nikdy sa neposmievajte slabým stránkam svojho manžela či manželky.

16.

Múdro si vyberte spory. S niektorými vecami môžete žiť s trpezlivosťou, iné si vyžadujú kritiku, pokánie, zmenu. Vyhľadajte radu iných, aby vám pomohli rozlišovať.

17.

Naučte sa, že niektoré najsladšie radosti života nájdete v skúškach, ktoré spoločne prežívate s dôverou, obetou, pokorou, vytrvalosťou a Kristovou láskou. Nebojte sa skúšok. Boh vo vašom manželstve všetko mení na dobré, lebo ho milujete.

18.

Buďte si neúnavne verní telom i mysľou. Vernosť je základ dôvery.

19.

Pamätajte na Boha a zabúdajte na seba.

20.

Vedzte, že každý deň zbierate materiál na svadobnú hostinu Baránka a nič, čo robíte a zasvätíte jemu sa nestratí v tom „večnom a univerzálnom kráľovstve; kráľovstve pravdy a života; kráľovstve svätosti a milosti; kráľovstve spravodlivosti a pokoja“. Nech sa tam všetci jedného dňa stretneme, aby sme sa naveky tešili z krásy vášho spoločného života, ktorý sa dnes začína. Nech je tak. Amen.

(SMN október 2015)

©2013. ALL RIGHTS RESERVED.