CHARAKTER

Dovera v Boha

Prestaň, a maj dôveru v Boha!
/ SVETLO 6/2003 / TK KBS

Kardinál Nguyen Van Thuan, ktorý zomrel v minulom roku, bol kazateľom pôstnych exercicií pre Svätého Otca a Rímsku kúriu vo Vatikáne. Okrem iného rozprával o tom, aká skúsenosť mu pomáhala prežiť v komunistickom väzení:
      Počas môjho dlhého deväťročného trápenia na samotke v cele bez okien, keď v niektorých dňoch po celé dni nesvietilo elektrické svetlo, v tejto temnote, v teple a vlhkosti som mal pocit, že prídem o rozum. Bol som vtedy mladým biskupom, ktorý mal za sebou osem rokov pastoračnej praxe. Nemohol som spávať. Myšlienka, že som musel opustiť svoju diecézu, toľko práce, ktorú som začal pre Boha, čo sa všetko zmarilo, ma trýznila. Celá moja bytosť bola zavalená vzburou. Raz v noci som počul vo svojom srdci hlas, ktorý mi povedal: "Prečo sa tak trápiš? Musíš rozlišovať medzi Bohom a Božím dielom. Všetko, čo si začal, a v čom by si chcel pokračovať - pastoračné návštevy, vzdelávanie seminaristov, rehoľníkov, laikov, mládeže, budovanie škôl, klubu študentov, misií pre evanjelizáciu nekresťanov, to všetko je vynikajúce dielo, je to Božie dielo, ale nie je to Boh!
      Keď Boh chce, aby si to všetko opustil, urob to okamžite a maj k nemu dôveru! Boh všetky tie veci urobí nekonečne lepšie ako ty. On zverí svoje dielo inému, kto bude podstatne schopnejší ako ty. Ty si volil iba Boha, nie jeho diela!"
      Toto poznanie mi prinieslo nový pokoj, ktorý úplne zmenil moje zmýšľanie a pomohol mi prekonať okamihy psychicky inak neznesiteľné. Od tej chvíle naplnila moje srdce nová sila a tá ma sprevádzala celých trinásť rokov.
      Keď som pocítil svoju ľudskú slabosť, obnovil som túto voľbu tvárou v tvár ťažkej situácii, a pokoj ma nikdy neopustil.
      Zvoliť Boha a nie Božie diela. To je základ kresťanského života pre všetky časy. A to je tiež najplatnejšia odpoveď pre dnešný svet. Je to cesta, na ktorej sa môžu uskutočniť Otcove plány s nami, s Cirkvou a s ľudstvom našej doby.
      Ako vysoko je nebo nad zemou, tak ďaleko sú. moje myšlienky od vašich myšlienok (Iz 55,9). Deň za dňom lepšie chápem tieto slová Písma. Chápem, že môj život je dôsledok rozhodnutia medzi Bohom a Božím dielom. V každom okamihu. Stále nová voľba, ktorá sa stáva obrátením.
      Mária zvolila Boha, vzdala sa svojich vlastných plánov bez toho, že by úplne chápala celé tajomstvo, ktoré sa odohrávalo v jej živote a v jej osude. Od toho okamihu je jej život ustavičným fiat, od kolísky v Betleheme až po exil v Egypte, až po tesársku dielňu v Nazarete, až po horu Kalvárii.
      Vždy znovu je aktuálna rovnaká voľba: Boh, a nie Božie diela. A práve týmto spôsobom dochádza k tomu, že Mária vidí, ako sa napĺňajú všetky prisľúbenia, vidí že Syn, ktorý vykrvácal v jej náručí, vstal z mŕtvych; vidí, že skupina učeníkov sa znovu upevňuje a prináša hlásanie evanjelia všetkým národom; vidí, že ju budú blahoslaviť všetky pokolenia a budú ju nazývať Božou Matkou, ona, ktorá náhradou za svojho božského Syna dostala jedného z nás, prostého človeka.

Z knihy: Nádej, ktorá nás nesie - exercície pre pápeža
©2013. ALL RIGHTS RESERVED.